Misioni & Qëllimi

Misioni Global Ndërkombëtar i FINCA

Për të zbutur varfërinë përmes zgjidhjeve afatgjata të cilat ndihmojnë njerëzit të ndërtojnë asete, krijojnë vende të punës dhe të ngrisin standardin e tyre të jetesës.

Qëllimi i FINCA Impact Finance

Qëllimi ynë është që me përfitim dhe përgjegjësi të ofrojmë shërbime financiare me ndikimin që ti mundësojë individëve dhe komuniteteve me të ardhura të ulëta për të investuar në të ardhmen e tyre.

 

 

 

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë