Ne në FINCA Kosovë, përpiqemi ti përmbushim nevojat e klientëve tanë. Ne e kemi parasysh që secili klient është i veqantë dhe sigurohemi që nevojat tuaja ti kemi primare.

Komentet apo ankesat eventuale mund të drejtohen në telefonin: 038 609 723, email: customer-service@nullfincakosovo.org, ose mund të na shkruani ose të na vizitoni personalisht në adresën: FINCA Kosovë, Zyra për Shqyrtimin e Ankesave, Robert Doll Nr. 112, 10000 Prishtinë, apo përmes formës elektronike.

Për informata më të hollësishme rreth trajtimit të ankesës, ju lutem klikoni këtu.

Për informata të përgjithshme ju mund të na kontaktoni përmes info@nullfincakosovo.org ose në Qendrën e Thirrjeve 045 999 444.

Letrat, telefonatat ose e-mail trajtohen me shumë fshehtësi nga ekipi i FINCA-s. Ne iu sigurojmë që kontakti juaj do të përmbajë privatësi, përveq nëse ju preferoni ndryshe.

 

Mbrojtja e Klientëve

Ne mbështesim dhe kemi ndihmuar në themelimin e fushatës SMART.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë