Ne në FINCA Kosovë, përpiqemi ti përmbushim nevojat e klientëve tanë. Ne e kemi parasysh që secili klient është i veqantë dhe sigurohemi që nevojat tuaja ti kemi primare.

Komentet apo ankesat eventuale mund të drejtohen në telefonin: 038 609 723,  045 322 101email: customer-service@nullfincakosovo.org, ose mund të na shkruani ose të na vizitoni personalisht në adresën: FINCA Kosovë, Zyra për Shqyrtimin e Ankesave, Robert Doll Nr. 112, 10000 Prishtinë, apo përmes formës elektronike.

Për informata më të hollësishme rreth trajtimit të ankesës, ju lutem klikoni këtu:
Qendra e Ankeses -Ne jemi ketu per te ju ndihmuar

Për informata të përgjithshme ju mund të na kontaktoni përmes info@nullfincakosovo.org ose në Qendrën e Thirrjeve 045 999 444.

Letrat, telefonatat ose e-mail trajtohen me shumë fshehtësi nga ekipi i FINCA-s. Ne iu sigurojmë që kontakti juaj do të përmbajë privatësi, përveq nëse ju preferoni ndryshe.

 

Mbrojtja e Klientëve

Ne mbështesim dhe kemi ndihmuar në themelimin e fushatës SMART.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë