Njoftime Publike

Këtu keni të paraqitur të gjithë tenderët dhe ankandet aktuale të FINCA Kosovës.


Ankande

Këtu keni të paraqitura të gjitha ankandet aktuale të FINCA Kosovës.

Tenderët

Këtu keni të paraqitur të gjithë tenderët aktual të FINCA Kosovës.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë