Kredi Renovimi

Renovation Loan

Për përmirësimin e kushteve të banimit

Me Kredi Renovimi, shëndrrimi i shtëpisë suaj në shtëpinë të cilën çdoherë e keni dëshiruar, kurrë nuk ka qenë më e lehtë. Arrini rehatinë e merituar në shtëpinë tuaj.

• Afati i kredisë deri në 60 muaj;

• Shumë e kredisë nga 300 deri 25.000 €;

 

Karakteristikat e kredisë:

• Nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€;

• Paguani me këste javore, dyjavore apo mujore.

 

 
 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë