Kredi Personale

Për përmirësimin e kushteve jetësore

Dëshironi të ngrisni standardin e jetës suaj? Merrni Kredinë Personal dhe investoni në të ardhmen tuaj; financoni arsimin tuaj, paguani trajnime të ndryshme, regjistroni veturën, apo paguani shpenzimet mjekësore.

• Afati i kredisë deri në 36 muaj;

• Shumë e kredisë nga 300 deri 5.000€;

 

Karakteristikat e kredisë:

• Nuk kërkohet llogari bankare;

• Paguani me këste javore, dyjavore apo mujore.

 

 
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë