Kredi Bujqësore

Agro Loan

Për veprimtari bujqësore

Kredia Bujqësore është produkt për të gjithë ata që dëshirojnë të rrisin prodhimtarinë e tyre bujqësore.

• Edhe pa kolateral edhe pa garantues deri në 5,000 Euro;

• Afati i kredisë deri në 60 muaj;

• Shumë e kredisë nga 250 deri 25.000 €;

• Grejsperiudhë deri 6 muaj.

Karakteristikat e kredisë:

• Nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€;

• Paguani me këste javore, dyjavore apo mujore.

 

 

 
 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë