Kredi Biznesi

Business Loan

Për rritjen dhe zhvillimin e bizneseve

Nëse dëshironi të zgjeroni biznesin apo keni nevojë për kapital punues për të zhvilluar biznesin, atëherë Kredi Biznesi është zgjedhja juaj.

• Edhe pa kolateral edhe pa garantues deri në 5,000€;

• Afati i kredisë deri në 60 muaj;

• Shumë e kredisë nga 250 deri 25,000€;

• Grejs periudhë deri 3 muaj.

Karakteristikat e kredisë:

• Nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€;

• Paguani me këste javore, dyjavore apo mujore;

 

 
 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë