Ekspres Kredi

Për biznese dhe bujqësin

Ekspres Kredia është zgjedhja e duhur për bizneset dhe agro-bizneset që kanë nevojë për kapital punues dhe kërkojnë zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë për financim.

 

Karakteristikat e kredisë:

• Shuma e kredisë deri në 3,000€;

• Merrni përgjigje brenda ditës;

• Afati i kredisë deri në 24 muaj;

• Për klient me histori të mirë kreditore;

• Me procedura shumë të thjeshta;

• Pa kolateral dhe pa garantues.

 

Ekpress Kredi

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë