Kredi për Regjistrim të Automjetit

FINAL finca regj

Keni nevojë për të regjistruar automjetin? Kredi për Regjistrim të Automjetit është zgjedhja e shpejtë dhe optimale për ju.

Karakteristikat e kredisë:
Shuma e kredisë deri 500€
Afati i kredisë 6 ose 12 muaj
Aprovimi për 24 orë

 
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë