Vlerat Themelore të FINCA-së

Vlerat themelore të punonjësve të FINCA-s përfshijnë:

• Investim në potencialin e njerëzve
• Kultivimi i marrëdhënieve afatgjata dhe të besuara
• Shërbejmë përtej vetes
• Ndjekja e rritjes dhe mirëkuptimit
• Përtërirje dhe përmirësime vazhdimisht
• Shpërblimi i integritetit, llogaridhënies dhe angazhimit
• Shkëlqejmë në atë që bëjmë
• Befasojmë dhe kënaqim me shërbimet tona

Pozita të Lira ›

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë