ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI

ZYRTAR PËR SHËRBIME ME KLIENTË

Forma e Aplikacionit për Punë

Forma e Aplikacionit për Punë
  • INFORMATA PERSONALE

  • ARSIMIMI

  • SHKOLLË PROFESIONALE OSE NDONJË TRAJNIM PROFESIONAL

  • PËRVOJA E PUNËS

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë