BRANCH MANAGER SHTËRPCE -ŠTRPCE

Forma e Aplikacionit për Punë

Forma e Aplikacionit për Punë
  • INFORMATA PERSONALE

  • ARSIMIMI

  • SHKOLLË PROFESIONALE OSE NDONJË TRAJNIM PROFESIONAL

  • PËRVOJA E PUNËS

 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë