Programi Ligjërues

Programi Teknik edukativo-ligjërues i FINCA-s, trajton misionin dhe vizionin për të mbështetur pronarët e mikro bizneseve dhe bizneseve të vogla që të përmirësojnë njohuritë e tyre për zhvillimin e bizneseve të tyre bujqësore dhe të fuqizojnë mirëqënien dhe qëndrueshmërinë e tyre.

 

Qëllimet e këtij programi janë:

• të ndihmojë klientët e FINCA-s dhe huamarrësit potencial të kuptojnë më mirë, t’u japë leksione teknike në fushën e bujqësisë.
• të forcojë besimin e njerëzve në lidhje me sistemet bankare-mikrofinanciare.;
• të përmirësojë nivelin ligjërues në tregun e synuar.

 

Ky do të jetë një projekt efektiv për të rritur ndërgjegjshmërinë, për të promovuar misionin dhe aktivitet e FINCA-s dhe të tërheqë sa më shumë klientë nga fusha e Bujqësisë.

Këto ligjërata do të organizohen në shumë komuna.

Kryeligjërues është Prof. Dr. Hajrip Mehmeti, i cili është ligjërues në fakultetin e Bujqësisë, ai gjithashtu njihet edhe si ekspert i kësaj fushe.

 

DSCF8338

Ferizaj

DSCF8158

Decan

DSCF8316

Shtime

DSCF8138

Gjakova

 

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë