Kredi Biznesi deri 25,000 EUR – Apliko vetëm me Letërnjoftim


cover photo_kredi per biznes

FINCA për të plotësuar nevojat e klientëve ofron kredi biznesi deri në 25,000 EUR, me afat të kthimit të kredisë deri ne 60 muaj. Deri në shumën 5,000 EUR ofron kredi pa kolateral, pa garantues dhe përgjigje brenda ditës.

Ne synojmë të ndihmojmë bizneset e vogla me qëllim që të shërbejmë si partner afatgjatë financiar dhe për t’iu siguruar financimin e duhur për një zhvillim të qëndrueshëm të bizneseve të tyre duke investuar në zgjerimin e kapacitetit afarist apo blerjes së paisjeve teknologjike.

FINCA me procedura të shpejta plotëson nevojat e biznese me efikasitet dhe profesionalizëm.

 
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë