FINCA vazhdon përkushtimin ndaj klientëve të saj


FINCA Kosovë, me sukses, kaloi rishikimin rigoroz të të gjitha proceseve biznesore dhe politikave të saj që nga certifikimi i parë nga Fushata SMART në vitin 2016. Auditimi i ri-çertifikimit bëhet në gjysmë të periudhës katërvjeçare të Certifikimit SMART.

Që nga fillimi në vitin 2000, FINCA Kosovë ka demonstruar angazhimin e saj në shtatë parimet e Mbrojtjes së Klientit të Fushatës SMART: dizajn i përshtatshëm i produktit dhe shpërndarja; parandalimi i mbingarkesave të borxhit; transparenca; çmimi i përgjegjshëm; trajtim i drejtë dhe të respektueshëm të klientëve; privatësia e të dhënave të klientit; dhe mekanizmat për zgjidhjen e ankesave.

FINCA, të ndërtojmë të nesërmen së bashku.

 
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë