FINCA Kosovë mbështet shoqatën “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë”


Action mother chilren

Edhe këtë vit FINCA Kosovë Përkrah iniciativën e Aksionit Humanitar për Shëndetin e Nënës dhe Fëmijës në mbledhjen e fondeve për ngjarjen “Te Vallëzojmë për Nëna dhe Fëmijë të Shëndoshë 2017”. Kjo iniciativë ka për qëllim mbledhjen e fondeve për të ndërtuar sisteme më të mira shëndetësore për nënat dhe fëmijët.

FINCA në vazhdimësi dëshmon që është institucion me përgjegjësi shoqërore dhe e ndjeshme jo vetëm ndaj këtij problemi por edhe ndaj çdo problematike sociale të komunitetit.

 
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë