Partnerët Tanë

Blueorchard

BlueOrchard është udhëheqës kryesor i investimeve me ndikim global. Si pionier me ndikim investiv, nxisit rritjen inkluzive, duke siguruar kthime tërheqëse për investitorët.

Incofin Investment Management

Incofin menaxhon fondet dhe investimet në vendet në zhvillim, për të promovuar përparimin gjithëpërfshirës. Investitorët janë udhëheqës të fondeve zhvillimore bankat, kompanitë e sigurimeve, fondet e pensioneve, fondet e investimeve alternative, vlerë të lartë neto dhe investitorët me pakicë.

BIB Fair Banking

BIB ofron shërbime financiare për kishat, organizatat shoqërore, fondacionet, organizatat sociale dhe për të gjithë ata që ndajnë vizionin për një botë të drejtë dhe paqësore.

DWM Developing World Markets

DWM është një investues i investimeve në tregjet në zhvillim, i dedikuar për të bërë investime "të ndikimit" që kërkojnë kthime të përshtatshme ndaj rrezikut për investitorët tanë dhe përfitime të matshme mjedisore ose sociale për botën në zhvillim.

Frankfurt School Financial Services GmbH

Frankfurt School Financial Services GmbH (FSFS) është udhëheqës i aseteve të Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, një nga universitetet kryesore private financiare në Menaxhment dhe Financa në Gjermani. FSFS është i licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Federale (BaFin) dhe nga Komisioni i Survejimit të Sector Financierëve (CSSF).

FINCA Microfinance Holding Company LLC

FINCA Microfinance Holding Company LLC (FMH) është një partneritet i investimeve sociale që zotëron dhe vepron institucionet mikrofinanciare dhe bankat në 21 vende në pesë kontinente.

Triple Jump

Duke ofruar fonde dhe shërbime këshilluese, Triple Jump, mbështet zgjerimin e shërbimeve të qëndrueshme financiare, në të gjitha fazat e zhvillimit.

MCE Social Capital

MCE është një firmë investuese me ndikim jofitimprurës që përdor një model të garantuar të kredisë për të gjeneruar mundësi ekonomike për qindra mijëra njerëz, veçanërisht për femra, në më shumë se 30 vende.

AMIK

AMIK - Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës.

American Chamber of Commerce

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë (OEA) është një organizatë e pavarur, jo-qeveritare e cila promovon mundësitë ekonomike dhe interesat e biznesit.

Responsability

Responsability është një nga kompanitë kryesore me përhapje globale, e specializuar në investimet për sektorët në zhvillim siç janë: Ekonomia financiare, Bujqësia, Shëndetësia, Arsimi dhe Zhvillimi.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë