Partnerët

FINCA Kosovë punon me një sërë organizatash me reputacion të mirë në vend, të cilat kanë kontribuar në përmbushjen e misionit tonë. Imazhi i FINCA-s si një ndërmarrje me reputacion social, ka tërhequr një grup të gjerë të partnerëve ndërkombëtarë dhe investitorë të përgjegjshëm në aspektin social.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë