Partnerët

FINCA Kosovë punon me një sërë organizatash me reputacion të mirë në vend, të cilat kanë kontribuar në përmbushjen e misionit tonë. Imazhi i FINCA-s si një ndërmarrje me reputacion social, ka tërhequr një grup të gjerë të partnerëve ndërkombëtarë dhe investitorë të përgjegjshëm në aspektin social.

IMG_2678

 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë