Misioni Global Ndërkomëtar i FINCA

Misioni i FINCA-s është zbutja e varfërisë përmes zgjidhjeve afatgjata të cilat ndihmojnë njerëzit të ndërtojnë asete, krijojnë vende të punës dhe të ngrisin standardin e tyre të jetesës.

 

Qëllimi i FINCA Impact Finance

FINCA Kosovë ofron qasje në shërbime financiare të përgjegjshme në aspektin shoqëror që mundësojnë individët me të ardhura të ulëta dhe komunitetet të investojnë në të ardhmen.

 

 

 

 

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë