Ekipi Menaxhues


Ardian Kastrati

Drejtor i Përgjithshëm

Ardian Kastrati vjen në FINCA nga ProCredit Bank, si punonjës me bagazh prej më shumë se 18 vitesh përvojë.

Teuta Kotorri-Krasniqi

Drejtoreshë e Operacioneve

Teuta Kotorri Krasniqi sjell me vete përvojën 14 vjeçare në sektorin bankar të Kosovës.

Fisnik Këpuska

Drejtor i Financave

Fisnik Këpuska vjen në FINCA me përvojë 14-vjeçare në sektorin bankar të Kosovës.

Auberon Kelmendi

Menaxher i Zyrës Ligjore

Auberon Kelmendi është jurist i diplomuar nga Universiteti Publik i Prishtinës. Ai ka përvojë pune me Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, projektet e UNDP-së për kthim dhe ri-integrimin në Kosovë dhe Qasja në Drejtësi dhe projekte të ndryshme të Binjakëzimit në BE në kapacitete të ndryshme.

Ekipi Menaxhues

Arnisa Xharra

Menaxhere e Marketingut

Admir Pajaziti

Menaxher i Administratës

Ali Kaçamaku

U.D Menaxher i Teknologjisë Informative

Drin Mormorina

Menaxher i Auditimit

Endrit Duraku

Zëvendës Drejtor i Financave

Faton Berbatovci

Menaxher Regjional i Operacioneve

Mentor Drini

Menaxher i Projekteve Speciale

Shkumbin Maksutaj

Menaxher i Riskut

Valon Zeka

Menaxher i Burimeve Njerëzore

Agim Ferati

Udhëheqës i Departamenit të Kontabilitetit dhe Kontrollës

Fitore Gajtani

Udhëheqëse e Kredive Jo Performuese

Shkurte Kelmendi - Aliu

Menaxhere e Njësisë për Vendimarrje të Centralizuar të Kredive

Menaxherët e Degëve

Ardian Kadriu

Menaxher i degës Prishtinë

Alban Deva

Menaxher i degës Mitrovicë

Esat Salihu

Menaxher i degës Ferizaj

Arianit Efendija

Menaxher i degës Gjakovë

Arianit Ajazi

Menaxher i degës Drenas

Bekim Kasemi

Menaxher i degës Prizren

Bajram Berisha

Menaxher i degës Istog

Blerim Tolaj

Menaxher Dege me Portfolio - Vushtri

Durim Xhiha

Menaxher Dege me Portfolio - Fushë Kosovë

Argjent Brruti

Menaxher Dege me Portfolio - Kaçanik

Nexhat Shabani

Menaxher Dege me Portfolio - Viti

Fehmi Berisha

Menaxher i degës Pejë

Gazmend Behluli

Menaxher i degës Gjilan

Genc Kameraj

Menaxher Dege me Portfolio - Deçan

Ismajl Cani

Menaxher Dege me Portfolio - Shtime

Reshid Morina

Menaxher i degës Suharekë

Rexhep Fazliu

Menaxher i degës Podujevë

Rizah Jerliu

Menaxher Dege me Portfolio - Kamenicë

Shpend Kume

Menaxher Dege me Portfolio - Shtrpce

Sasa Ristic

Menaxher Dege me Portfolio - Graçanicë

Valmir Raci

Menaxher Dege me Portfolio - Klinë

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë