Bordi i Drejtorëve


Zar Wardak

Kryesuese e Bordit

Volkner Renner

Anëtar

Chikako Khuno

Chikako Kuno

Anëtar

Washington

Nuk jeni këtu që vetëm ta bëni një jetë. Ju jeni këtu të mundësoni botën të jetojë një jetë më të begatshme, me vizion më të madh, me një shpirt më të theksuar të shpresës dhe përmbushjes. Ju jeni këtu të begatoni botën, dhe ju e varfëroni vetën nëse harroni detyrën

Giorgi Mirotadze

Anëtar

Të njohësh të tjerët është mençuri, të njohësh veten është Ndriçim

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë