Udhëheqësit

Strategjia prapa të qenit unik është ekipi ynë udhëheqës. Ky ekip ka sjellë eksperiencën e tij të madhe, shkathësi profesionale dhe ekspertizë nga industri të ndryshme. Forca shtytëse e ekipit tonë është pasioni, përkushtimi dhe shkëlqyeshmëria në ofrimin e zgjidhjeve bankare si përgjigje ndaj nevojave të konsumatorëve tanë, të cilat gjithnjë ndryshojnë.


Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve të FINCA-së sjellë diversitet të përvojave dhe përkushtim ndaj misionit.

Ekipi Menaxhues

Ekipi ynë menaxhues ka sjellë eksperiencën e tij të madhe, shkathtësi profesionale dhe ekspertizë nga industri të ndryshme.

Udhëheqësit Global

Udhëheqësit Global të FINCA Impact Finance menaxhojnë një organizatë globale me më shumë se 10,000 punonjës.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë