Financat & Raportet

Raportet vjetore të FINCA-s janë shënime permanente mbi arritjet tona për një vit të caktuar fiskal, mirëpo ofrojnë edhe një pasqyrë  mbi planet tona të ardhshme. Raportet ofrojnë një vështrim gjithëpërfshirës të suksesit, arriturave dhe të performancës sonë financiare, si dhe vë në pah ndikimin financiar dhe social të punës sonë për zbutjen e varfërisë në mbarë globin.

Shikoni raportet financiare të FINCA International.

2013-annual-report-cover

 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë