Degët Tona

Deçan
St. Dëshmorët e Kombit, n.n.
  +383 (0) 45 406 300
  +383 (0) 49 748 942
8:30-16:30
Drenas
St. Fehmi dhe Xheva Lladrovci, n.n.
  +383 (0) 38 585 134
  +383 (0) 44 134 954
8:30-16:30
Ferizaj
St.12 Qershori, n.n.
  +383 (0) 290 327 375
  +383 (0) 44 191 187
8:30-16:30
Fushe Kosove
St. Nëna Terezë, n.n.
  +383 (0) 44 388 992
  +383 (0) 49 748 921
8:30-16:30
Gjakove
St. Nëne Tereza, n.n.
  +383 (0) 39 321 704
  +383 (0) 44 216 859
8:30-16:30
Gjilan
St. 28 Nëntori, nr.2
  +383 (0) 280 326 080
  +383 (0) 49 748 926
8:30-16:30
Graçanicë
St. Car Lazar
  +383 (0) 45 200 815
8:30-16:30
Istog
St. Skenderbeg, n.n.
  +383 (0) 39 450 005
  +383 (0) 49 748 943
8:30-16:30
Kamenice
St. Adem Jashari, n.n.
  +383 (0) 44 645 486
  +383 (0) 49 748 927
8:30-16:30
Kline
St. Dëshmorët e Kombit
  +383 (0) 45 260 106
  +383 (0) 49 714 194
8:30-16:30
Lipjan
St. Shqipëria, n.n.
  +383 (0) 44 964 636
  +383 (0) 49 748 924
8:30-16:30
Malisheve
St. Rilindja, n.n.
  +383 (0) 29 269 360
  +383 (0) 44 126 709
8:30-16:30
Mitrovice
St. Mbretëresha Teuta, n.n
  +383 (0) 49 734 297
  +383 (0) 45 251 627
8:30-16:30
Peje
St. Mbretëresha Teuta, n.n
  +383 (0) 39 432 823
  +383 (0) 49 748 937
8:30-16:30
Podujeve
St.Zahir Pajaziti n.n
  +383 (0) 45 268 708
  +383 (0) 49 102 409
8:30-16:30
Prishtinë
Robert Doll, nr. 110
  +383 (0) 38 609 721
  +383 (0) 44 506 999
  +383 (0) 38 609 722
8:30 - 16:30
Prizren
Shuaip Spahiu, n.n.
  +383 (0) 29 231 254
  +383 (0) 44 134 953
8:30-16:30
Rahovec
St. Xhelal Hajda, n.n.
  +383 (0) 29 276 401
  +383 (0) 49 748 932
8:30-16:30
Shterpce
St. Qendra e Shtërpces, n.n.
  +383 (0) 290 70 262
  +383 (0) 44 191 186
8:30-16:30
Shtime
St. Tirana, n.n.
  +383 (0) 45 388 993
  +383 (0) 49 748 925
8:30-16:30
Skenderaj
St. 28 Nëntori, n.n.
  +383 (0) 28 582 645
  +383 (0) 44 509 697
8:30-16:30
Suhareke
St. Brigada 123, n.n.
  +383 (0) 29 272 713
  +383 (0) 44 509 693
8:30-16:30
Viti
Str. Adem Jashari, n.n
  +383 (0) 44 256 770
8:30-16:30
Vushtrri
St. Sheshi i Lirisë, n.n.
  +383 (0) 45 321 541
  +383 (0) 49 748 922
8:30-16:30
Xërxë
St. Main Road Xërxë
  +383 (0) 45 272 724
8:30-16:30
 
 
FINCA Kosovo is part of the FINCA Impact Finance Network, a group of 21 microfinance and financial institutions that provides socially responsible financial services and enables low-income entrepreneurs and small business owners to invest in the future.
©2018 FINCA Kosovo
Privacy Policy