FINCA Kosovë | Kreditë


Loans


11 Sht 2014

Produktet tona kreditore janë të dizajnuara enkas për të plotësuar nevojat individuale, përderisa tjerat mund të qasen nga dhe në kuadër të grupeve të individëve. Andaj, pavarësisht se a je fermer apo një ndërmarrës biznesi i cili dëshiron ta rris biznesin, ju mund të jini të sigurt se një prej produkteve tona kreditore do të ju mundësojë atë.
 

 

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2018 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë