Promocionet Aktuale

CURRENT PROMOTIONS SHQIP

FINCA KREDI BIZNESI

  • Për kredi deri 5,000 Euro, edhe pa kolateral edhe pa garantues;
  • Me procedura të thjeshta dhe të shpejta;
  • Kredi brenda ditës;
  • Apliko vetëm me letërnjoftim.

 

FINCA KREDI BUJQËSORE

  • Për kredi deri 5,000 Euro, edhe pa kolateral edhe pa garantues;
  • Me procedura të thjeshta dhe të shpejta;
  • Mundësi kthimi sipas marrëveshjes;
  • Aplikohet grejs periudha deri 6 muaj;
  • Apliko vetëm me letërnjoftim.

Ekspres Kredi

 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë