Promocionet Aktuale

Reporting Server.url

Përfitoni nga oferta verore për kredi me 0% shpenzime administrative!
• Kredi për Biznes, kredi për Bujqësi, kredi për Renovim
• Oferta vlen deri me 20 gusht!

Të ndërtojmë të nesërmen së bashku!

kredi per biznes_fcb banner

FINCA KREDI BIZNESI DERI NË 25,000 EURO,
DERI NË 60 MUAJ

  • Për kredi deri 5,000 Euro, pa kolateral, pa garantues;
  • Kredi brenda ditës;
  • Vetëm me letërnjoftim.

kredi per bujqesi_fcb banner

FINCA KREDI BUJQËSORE DERI NË 25,000 EURO
DERI NË 60 MUAJ

  • Për kredi deri 5,000 Euro, pa kolateral, pa garantues;
  • Kredi brenda ditës;
  • Grejs periudhë deri 12 muaj;
  • Vetëm me letërnjoftim.

 

kredi per renovim_fcb banner

FINCA KREDI RENOVIMI DERI NË 25,000 EURO

  • Deri në shumën 15,000 Euro Pa Hipotekë

 

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë