How It Works

Si Funksionon Procesi

Procedura e Aplikimit

Një Nëpunës Kreditor i FINCA-s do të ju ndihmojë të plotësoni aplikacionin.

Vizita

Nëpunësi Kreditor i FINCA-s do të vizitojë biznesin tuaj për të marrë të dhënat e nevojshme.

Informatë mbi Kredinë

Nëpunësi Kreditor i FINCA-s do të ju ofrojë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me aplikacionin tuaj për kredi.

Aprovimi i Kredisë

Komiteti Kreditor i FINCA-s do të vlerësojë aplikacionin tuaj për kredi.

Shpërndarja e Kredisë

Kredia do t’ju lëshohet pas aprovimit të Komitetit Kreditor dhe pasi të kompletoni të gjitha dokumentet e nevojshme.

Kthimi i Kredisë

Biznesi juaj do të ketë sukses dhe ju do të paguani kredinë tuaj në FINCA.

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë