Çfarë Ofrojmë Ne

FINCA Kosovë është duke vepruar me sukses në Kosovë që nga viti 1999. Përgjatë kësaj periudhe, ajo ka krijuar dhe modifikuar produktet e saj kreditore për t’i bërë kushtet e kredisë më të pranueshme dhe më tërheqëse për huamarrësit kosovar në plotësimin e nevojave të tyre sa më mirë. Pas 18 vitesh veprimi në Kosovë, FINCA Kosovë sot ofron këto produkte kreditore: kredi biznesi, bujqësore,  renovim, personale dhe regjistrim të veturës.


Kredi për Femra Ndërmarrëse

Kredi për Femra Ndërmarrëse, është produkt për t’i përmbushur nevojat e biznesit apo agrobiznesit të femrave, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve të tyre.

Kredi Bujqësore

Kredia Bujqësore është produkt për të gjithë ata që dëshirojnë të rrisin prodhimtarinë e tyre bujqësore.

Kredi Biznesi

Nëse dëshironi të zgjeroni biznesin apo keni nevojë për kapital punues për të zhvilluar biznesin, atëherë Kredi Biznesi është zgjedhja e juaj.

Kredi Renovimi

Me Kredi Renovimi, shëndrrimi i shtëpisë suaj në shtëpinë cilën çdoherë e keni dëshiruar, kurrë nuk ka qenë më e lehtë. Arrini rehatinë e merituar në shtëpinë tuaj.

Kredi Personale

Dëshironi të ngrisni standardin e jetës suaj? Merrni Kredinë Personal dhe investoni në të ardhmen tuaj; financoni arsimin tuaj, paguani trajnime të ndryshme, regjistroni veturën, apo paguani shpenzimet mjekësore.

Ekspres Kredi

Ekspres Kredia është zgjedhja e duhur për bizneset dhe agro-bizneset që kanë nevojë për kapital punues dhe kërkojnë zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë për financim.

Kredi për Regjistrim të Automjetit

Keni nevojë për të regjistruar automjetin? Kredi për Regjistrim të Automjetit është zgjedhja e shpejtë dhe optimale për ju.

 
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë