FINCA Kosovë | Komunikata Për Shtyp


FINCA nënshkroi Marrëveshje Mirëkuptimi me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë


12 Dhj 2013

FINCA nënshkroi Marrëveshje Mirëkuptimi me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë Institucioni mikrofinanciar FINCA Kosovë, degë e FINCA International, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB), e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë