FINCA Kosovo | Komunikata Për Shtyp


FINCA nënshkroi Marrëveshje Mirëkuptimi me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë


12 Dhj 2013

FINCA nënshkroi Marrëveshje Mirëkuptimi me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë Institucioni mikrofinanciar FINCA Kosovë, degë e FINCA International, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB), e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe

 
FINCA Kosovo is part of the FINCA Impact Finance Network, a group of 21 microfinance and financial institutions that provides socially responsible financial services and enables low-income entrepreneurs and small business owners to invest in the future.
©2018 FINCA Kosovo
Privacy Policy