Aplikoni Online

Forma e Aplikimit të Kredisë

Që të jenë të përshtatshëm për të marrë kredi nga FINCA Kosovë, aplikantët duhet të përmbushin këto kushte:

  1. Aplikanti duhet të jetë qytetar i Republikës së Kosovës.
  2. Aplikanti duhet të posedojë një kartelë identifikuese valide, ose ndonjë dokument tjetër identifikues të Republikës së Kosovës.
  3. Aplikanti duhet të jetojë në Republikën e Kosovës.
 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë