Aplikoni Online

Forma e Aplikimit të Kredisë

Që të jenë të përshtatshëm për të marrë kredi nga FINCA Kosovë, aplikantët duhet të përmbushin këto kushte:

  1. Aplikanti duhet të jetë qytetar i Republikës së Kosovës.
  2. Aplikanti duhet të posedojë një kartelë identifikuese valide, ose ndonjë dokument tjetër identifikues të Republikës së Kosovës.
  3. Aplikanti duhet të jetojë në Republikën e Kosovës.
 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë